Metripond-M93 Mérleggyártó Kft.

GINOP-2.1.8-17 A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén kitöltő programja

 

1. PÁLYÁZÓK:
KKV (113, 114, 116, 117, 226), amelyek
– rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel,
– éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évi lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
– amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

2. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
a) Eszközbeszerzés költségei: Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül
kapcsolódó betanítás költségét is. (VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.)
b) Immateriális javak beszerzésének költségei:
– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR lista szerint)
– Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése
– A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és
szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.
Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.

3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 5 – 15 M Ft

4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 50%

5. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

6. MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. (pénzügyi
elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2018. november 15.)

7. ELŐLEG: megítélt támogatás 75 %-a

8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 3 év

9. KÖTELEZŐ VÁLLALÁS: Saját tőke mértékének növelése
Saját tőke a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási öszszeg
legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig

TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
a) 2016. évi beszámoló tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat)
b) Aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta
c) 2016. évi a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot
tartalmazó oldala
d) 3 db árajánlatadó által kiállított, árajánlat
e) A támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klaszter klasztermenedzsment tevékenységét
ellátó szervezet által kiadott igazolás. (amennyiben releváns)
f) Társaságiadó-bevallás. (amennyiben releváns)