Metripond-M93 Mérleggyártó Kft.

TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS A METRIPOND – M93 MÉRLEGGYÁRTÓ KFT.-NÉL

Sajtóközlemény 

Technológiai Korszerűsítés a Metripond – M93 Mérleggyártó Kft.-nél

A Metripond – M93 Mérleggyártó Kft. közel 19,55 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belüli meghirdetett Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson. A projekt összköltsége meghaladta a 48,86 millió forintot.

A Metripond – M93 Mérleggyártó Kft. 1993-ban alakult az egykori hódmezővásárhelyi mérleggyár utódjaként. A jelenleg is tisztán magyar tulajdonban levő vállalkozás a több mint 40 éves tapasztalat felhasználásával és az új piaci igényeknek való megfeleléssel stabilan a piacon tudott maradni.

A Metripond – M93 Mérleggyártó Kft. székhelye alapos korszerűsítésre szorult. Mindamellett, hogy a társaság termékeivel, szolgáltatásaival magas színvonalon elégíti ki a piaci igényeket, a további fejlődés érdekében szükséges volt a több, mint 40 éves telephely munkahelyi körülményeinek korszerűsítésére. A projekt keretében korszerűsítésre került a cég gyártócsarnoka, a forgácsoló, sajtoló és porta épületet. Az irodahelyiségek korszerűsítésével egy elkülönült 15-20 fő befogadására alkalmas oktatási illetve konferenciaterem kialakítására került sor. A székhely korszerűsítése hozzájárul a cég energiahatékonyabb működéséhez is.

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belüli Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis és középvállalkozások számára” című pályázati kiírásán a Metripond – M93 Mérleggyártó Kft. 19 546 699 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt megvalósításának ideje: 2014.04.14 – 2014.12.31.

A projekt megvalósításának helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy – Zs. u. 70.

További információ kérhető:

Háj András, kereskedelmi és marketing menedzser, minőségirányítási vezető

Telefon: +36 62 246-450 

E-mail: haj.andras@metripond-m93.hu

TELEPHELY KORSZERŰSÍTÉS

GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSA A METRIPOND-M93 MÉRLEGGYÁRTÓ KFT.-NÉL

A kedvezményezett neve: Metripond-M93 Mérleggyártó Kft.
A projekt címe: Gyakornokok foglalkoztatása a Metripond-M93 Mérleggyártó Kft.-nél 
A szerződött támogatás összege: 4.607.622 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Jelen projekt esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó segítségével egy frissen végzett hegesztő-lakatos és műszer-technikus-mechatronikus gyakornok foglalkoztatása valósult meg a cégnél. A gyakornokok korábban még nem rendelkeznek munkahelyi tapasztalattal, a vállalatnál feladatuk a termelési tapasztalatok megszerzése, a mindennapi munkahelyi rutin elsajátítása, a munkahelyi közösségbe való beilleszkedés, a munkavédelmi szabályok megismerése, betartása volt. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó segítségével fontos volt feladat a minőségi munka elsajátítása, idővel pedig az önálló minőségi munkavégzés.

A hegesztő-lakatos feladata a vállalati gyakornoki kapcsolattartó irányításával ív és lánghegesztési, plazmavágási feladatok ellátása volt, az alábbi szakmai ismereteket sajátította el a Metripond – M93 Mérleggyártó Kft-nél : ponthegesztési munkálatok, az egyes hegesztési varrat típusok megismerése, majd hegesztése, készségszintű hegesztési rajzjelolvasás. A gyakorlati idő során CO2 (135) technológiában  jártasságot szerzett ez a gyakornok. Mindezen ismeretek segítségével minősített hegesztővé vált, amely a munkaerőpiacon egy lehetőséget biztosít a továbbiakban magasan kvalifikált szaktudást igénylő pozíciók betöltésére a jövőben.

A műszer-technikus-mechantronikus gyakornok feladata volt elkészíteni a raktári mérlegek készre szerelését, részt vett külső munkahelyen a mérlegek üzembehelyezésénél. Feladata volt továbbá a hatáskörébe tartozó informatikai adatok kezelése, kapcsolattartás a partnerekkel. A mechatronikus gyakornok munkája során elsajátította a mesterséges intelligenciával ellátott berendezések üzembehelyezési és üzemeltetési gyakorlatát. A megszerzett tapasztalatok hozzárultak, hogy átfogó műszaki gyakorlati ismeretekkel, rendszerszemlélettel bíró szakemberként tudjon dolgozni .

A projekt keretében a gyakornok munkáját segítendő beszerzésre kerültek kis és nagyméretű sarokcsiszológépek, a lángvágó berendezés,  a kézi fúrógépek, továbbá asztali számítógép, monitor, és Windows operációs rendszer, a külső helyszíni munkákon a műszaki dokumentációk összeállításához a laptop.

A projekt befejezési dátuma: 2017. május 22.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00007

GINOP-2.1.8-17 A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén kitöltő programja

 

1. PÁLYÁZÓK:
KKV (113, 114, 116, 117, 226), amelyek
– rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel,
– éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évi lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
– amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

2. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
a) Eszközbeszerzés költségei: Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül
kapcsolódó betanítás költségét is. (VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.)
b) Immateriális javak beszerzésének költségei:
– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR lista szerint)
– Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése
– A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és
szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.
Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.

3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 5 – 15 M Ft

4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 50%

5. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

6. MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. (pénzügyi
elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2018. november 15.)

7. ELŐLEG: megítélt támogatás 75 %-a

8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 3 év

9. KÖTELEZŐ VÁLLALÁS: Saját tőke mértékének növelése
Saját tőke a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási öszszeg
legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig

TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
a) 2016. évi beszámoló tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat)
b) Aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta
c) 2016. évi a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot
tartalmazó oldala
d) 3 db árajánlatadó által kiállított, árajánlat
e) A támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klaszter klasztermenedzsment tevékenységét
ellátó szervezet által kiadott igazolás. (amennyiben releváns)
f) Társaságiadó-bevallás. (amennyiben releváns)